วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


เขื่อนรัชชประภา


อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี

สุสานหอย 75 ล้านปี จ.กระบี่

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการต่าง ๆ
2. ทราบถึงองค์ประกอบองค์ประกอบระบบสารสนเทศได้
3. ทราบถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่นำไปใช
 อ่านต่อ

10 แนวคิดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคต (Concept Phone)

10 แนวคิดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคต (Concept Phone)

1..Oho-idea สำหรับแนวคิดแปลกใหม่น่าสนใจของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคตหรือ Concept Phone ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย ไม่ยึดติดกับรูปร่างลักษณะแบบเดิมๆ ของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ตอบสนองผู้ใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีใน อนาคต
อ่านต่อ