วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการต่าง ๆ
2. ทราบถึงองค์ประกอบองค์ประกอบระบบสารสนเทศได้
3. ทราบถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่นำไปใช
 อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น